Procedury

Má práce je založena na individuálním přístupu ke každému člověku. Snažím se na každého nahlížet jako na jedinečnou bytost se specifickou historií, zkušenostmi, problémy a traumaty.

Semináře pro kolektivy a firmy – Komunikace – Seminář zaměřený na zlepšení komunikace mezi kolegy i klienty. Díky tomuto semináři zaměstnanci začnou přemýšlet, proč práci dělají, co chtějí, aby jim práce přinášela a jak ji dělat lépe. Z referencí semináře vyplynulo, že po jeho absolvování se výrazně zlepší atmosféra ve firmě a lidé pracují raději a efektivněji.

Co jsem již řešila:

  • Páry, které bojují s neplodností
  • Těhotné ženy – sladění páteře a myšlenkových negací, které ovlivňují matku i dítě
  • Sladění žen po porodu
  • Děti – problém ve škole, s výchovou, šikanou a dokonce i po znásilnění
  • Problémy na pracovišti
  • Problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, kamarádských, pracovních apod.)

Při své praxi používám několik metod, které ale vždy přizpůsobuji konkrétnímu člověku:

Masáže plosek – nejde o klasickou masáž, ale o mechanické napravení v rámci daných možností každého jedince. Metoda není násilná a není s ní možné člověku jakkoli ublížit. Dochází pouze k pružení a uvolňování blokací v těle. Masáže jsou vhodné už i pro malé děti od 2,5 roku.

Poradenství v oblasti příčin zdravotních a životních problémů a jejich řešení  Je potřeba si uvědomit, že čím více jsme ochotni na sobě pracovat a vibračně se tedy posouváme výš, tím více do hloubky se nám zákonitě začnou odhalovat naše bloky. Moje zkušenost je taková, že pokud klient své rozhodnutí na svém životě čili sobě samotném bere opravdu vážně a ihned během mé konzultace i po mé na sobě pracuje. Většinou do druhého dne se jeho tělo klienta začne obrovsky čistit. Reakce těla jsou např. zvracení, průjem, zimnice či teplota atd.

Poté, jako mávnutím proutku vypadají předešlé problémy či myšlenky snesitelnější, řešitelné či naprosto nedůležité.

Práce s čakrami – pomocí harmonizace čaker lze odstranit vskutku různé potíže – ne-li všechny. Vzhledem k možnosti, která je mi dána, využívám schopnost, která mi umožňuje vidět místa, která jsou energeticky zablokována. A na nich pak pracuji.

Motýlí terapie – V rámci své praxe se systémem čaker jsem se dostala k tzv. motýlí terapii. Jde o metamorfní techniku, která odstraňuje duševní bloky a přeměňuje negativní životní vzorce. Je to velmi účinná metoda pro uvolnění citových a emocionálních bloků a schémat utvořených v období prenatálního vývoje. Jde o uvolnění energie na jemnohmotné úrovni využívující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození. Metoda je přitom velmi jemná a nenásilná.

Dle zkušenosti mě i mých klientů je to metoda hluboce relaxační a natolik příjemná, po které se člověk cítí velmi uvolněn, a to jak po stránce fyzické, tak i duševní. Jako by s masáží odplula všechna trápení. Efekt není pouze dočasný, tak jako např. u klasických relaxačních masáží, ale protože je to technika směřující k samotnému jádru potíží, nastartují se velmi jemné a šetrné procesy vedoucí k „uzdravení“ jedince na všech úrovních. Nejdříve na té duševně emocionální, poté na vztahové a fyzické (vlastní tělo). Občas se u klientů po této technice spustí schopnosti, o kterých ani netušili, že je mají.

Dále využívám:

Osobní konzultace
Vyvažování energetických center (přikládání rukou)
Baňkování
Technika Su-Jok
(za použití světelného pera)
Automatická kresba
Výklad andělských karet

Čištění tělovými svícemi
Diagnostika nitra