Úvod

Hanka Poláchová

„Zdravý člověk má tisíc přání, nemocný jen jedno.“

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou.
Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Obecné vzorce nastavené společností zkreslují náš osobní obraz, vytrácí se naše individualita, stáváme se někým jiným. Šťastní nejsme a ani naše okolí. Není se čemu divit, ztratili jsme sami sebe. Každá životní situace má řešení, nesmíme však být zbabělí a musíme chtít hledat pozitivní cestu. Každý z nás je natolik silnou osobností, že zvládne vyřešit jakoukoliv životní situaci.